website-icon

本地波經

環球球壇

業餘足球

球會選拔

更多

約踢波平台

本地波經

環球球壇

業餘足球

球會選拔

青年軍選拔

女足選拔

買物情報

搵腳專欄

搵腳指南

By 搵腳

POSTED ON 23:09 15-02-2021

街埸由於因為冇球證嘅關係,好多時啲人都會踢嗰陣都會完全唔跟球例,造就左各種千奇百怪趣嘅街場招式出嚟。「搵腳」幫你整合左網友們提供嘅各種佢哋遇見過嘅奇怪街場招式,一齊睇吓你哋有冇遇見過? 1. 對面單刀嗰陣失驚無神講粗口,嚇到對面射失。 2. 開龍門球嗰陣匿埋係個龍門後邊,趁佢唔為意放低個波嗰陣偷走佢粒波。 3. 射波之前大大力揼落地嚇對面個龍門龍門。(如果對面驚波嘅話會好有效😂) 4. 奪命鉸剪腳。😱 5. 對住對手係咁嗌波叫佢交俾自己🤗 6. 射波射甩埋自己對鞋迷惑對手龍門。 7. 拎仿真草膠顆掟對面 大家睇完笑下就好,千祈唔好喺街場度嘗試去用啊🤪俾人打嘅話小編絕對唔會負責任㗎!

其他最新文章

關於我們

|

聯絡我們

|

私隱條款

|

條款及細則

©2020 搵腳, 保留所有權利